Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Foto: Privat

Det er etablert flere nettsteder for publisering av nasjonale helsefaglige retningslinjer. Helseregionene og Nasjonal IKT har arbeidet med samordning av kunnskaps-, prosess- og beslutningsstøtte i kliniske løsninger via tiltak 50. Det er anskaffelset rammeavtale for felles metodebøker for sykehusene. I tillegg planlegges det et prosjekt som ser på hvordan man bedre kan håndtere felles klinisk kunnskapsstøtte. Kliniske retningslinjer er ønsket som beslutningsstøtte i EPJ. Det er Helsedirektoratet  som er hovedansvarlig for arbeid med beslutningsstøtte i kliniske system. For å øke deling av ulike retningslinjer publiseres det her tilgang til eksisterende bibliotek:

Nasjonale retningslinjer (kunnskapsgrunnlag)

Regionale og lokale retningslinjer

Definisjoner og begreper

Definisjoner på ulike begrep knyttet til kunnskaps-, prosess- og beslutningsstøtte er tilgjengelig her.

  • No labels