Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

NASJONAL FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV MEDISINSK TEKNISK UTSTYR OG BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Verktøyet Medusa er anskaffet som nasjonalt verktøy

Image Added

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Medusa er et felles nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold av

MTU

medisinsk teknisk utstyr og

BHM. For å oppnå felles forvaltning og for å kunne hente ut de ønskede gevinstene med anskaffelsen, er det etablert et nasjonalt forvaltningsrådet for Medusa. På dette området vil Forvaltningsrådet dele nyttig informasjon, dokumentasjon og nyheter.

NYHETER

Blog Posts
max5
sortcreation
time30days
reversetrue
contentexcerpts

Olavsgaard seminar for behandlingshjelpemidler 8-9. november

Følg med på https://behandlingshjelpemidler.no for mer informasjon.

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Image Removed

BRUK AV MEDUSA SUPPORT
Image RemovedImage Removed

SISTE AKTIVITETER

Recently Updatedmax5hideHeadingtrue

behandlingshjelpemidler. Systemet Medusa er levert av SoftPro Medical Solutions.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Arbeidsprosesser|Flytskjema]

Arbeidsprosesser utarbeidet i Arbeidsgruppe for arbeidsprosesser og veiledere.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Veiledere|Veiledere]

Veiledere utarbeidet i arbeidsgruppe for arbeidsprosesser og veiledere.
Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Rutiner|Rutiner]

Her finner du ulike rutiner vedtatt i Forvaltningsrådet.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Oppsett|Oppsett av Medusa]

Her finnes informasjon om oppsett av Medusa som er behandlet i Forvaltningsrådet.
Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Nyheter|https://kilden.sykehusene.no/pages/viewrecentblogposts.action?key=MF]


Blog Posts
max5
sortcreation
time30days
reversetrue
contentexcerpts