Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

draw.io Diagram
bordertrue
viewerToolbartrue
fitWindowfalse
diagramNameinngang
simpleViewerfalse
diagramWidth2835
revision12


Forslag til innhold kan sendes Kildens redaksjon. 


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Rutiner og prosesser i helsetjenesten|RUT:Kilden: Rutiner og prosesser i helsetjenesten]

Her finner du informasjon om kliniske system og lenker til rutiner for klinisk arbeid. Les anbefalinger for arbeid med klinisk beslutningsstøtte og oppsett for overvåkning av pasientforløp.


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Felles prosjektpraksis|FPP:Kilden: Prosjektpraksis - spesialisthelsetjenesten]

Dette området inneholder metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i spesialisthelsetjenesten. Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten|https://kilden.sykehusene.no/x/74FaB]

Virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten beskriver hvordan virksomhetens organisering, styring, tjenester, arbeidsprosesser, informasjonsgrunnlag, IKT-systemer og teknologi henger sammen.  Området omfatter forretnings-, informasjons-, applikasjons- og teknologiarkitektur. Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Prosjektmodell for Nasjonal IKT HF|https://kilden.sykehusene.no/x/ewHLAw]

Nasjonal IKT HFs prosjektmodell er en tilpasning av Prosjektveiviseren (Difi). Den viser metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i Nasjonal IKTs prosjektportefølje.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[EPJ-rutiner (Elektronisk PasientJournal)|https://kilden.sykehusene.no/x/XYFaB]

Her finner du relevante rutiner for bruk av elektronisk journal og legemiddelkurver.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Fellestjenester, registre og systemforvaltning|FEL:Kilden: Fellestjenester, registre og systemforvaltning]

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Oppsett for overvåking av pakkeforløp |https://kilden.sykehusene.no/x/fYFaB]

Pakkeforløp skal styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter. Her ligger beskrivelse av hvordan en kan overvåke pakkeforløp ved et foretak. Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Begreper|BEGREP:Kilden: Begreper]

Her finner du sentrale begrepsdefinisjoner for gjennomføringen av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Føringer og strategier|https://kilden.sykehusene.no/x/1wE3B]

Her finner du rammebetingelser for arbeid med e-helse i spesialisthelsetjenesten. Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Roller og ansvar|ROA:Kilden: Roller og ansvar]

Her finner du sentrale rolle- og ansvarsdefinisjoner for gjennomføringen av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.Info
titleHvor er den gamle forsiden?

Innholdet på Kilden er omarbeidet og utvidet for å kunne et levende, samlende og brukervennlig nettsted for deling av informasjon om god praksis for e-helse i spesialisthelsetjenesten.  Kilden fikk derfor ny forside (denne) i juni 2019.

I en periode er den gamle siden fremdeles tilgjengelig, men den blir ikke vedlikeholdt - trykk her.