Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

NASJONAL FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV MEDISINSK TEKNISK UTSTYR OG BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Verktøyet Medusa er anskaffet som nasjonalt verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av MTU og BHM. Forvaltningsrådet for Medusa vil på dette området For å oppnå felles forvaltning og for å kunne hente ut de ønskede gevinstene med anskaffelsen, er det etablert et nasjonalt forvaltningsrådet for Medusa. På dette området vil Forvaltningsrådet dele nyttig informasjon, dokumentasjon og nyheter.

Vi håper det er positivt å kunne formidle dokumentasjon og nyheter som vil komme i økende tempo fremover når beslutninger tas. Foreløpig dreier det seg om informasjon etterlyst fra de som enda ikke har startet overgangen til Medusa.NYHETER

Blog Posts
max5
sortcreation
time90days30days
reversetrue
contentexcerpts
Image RemovedImage RemovedImage Removed

Image Removed


Olavsgaard seminar for behandlingshjelpemidler 8-9. november

Følg med på https://behandlingshjelpemidler.no for mer informasjon.
Image AddedImage AddedImage AddedImage Added


Image AddedBRUK AV MEDUSA SUPPORT
Image AddedImage AddedSISTE AKTIVITETER

Recently Updated
max105
hideHeadingtrue