Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dette er en utgått side som ikke blir vedlikeholdt og er midlertidig tilgjengelig.
Oppdatert forside til Kilden finnes via lenken
Kilden

Image Modified(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[E-helse-prosjekter|Interregionale og nasjonale e-helse-prosjekter]

Det pågår e-helse-prosjekter i hele sektoren på alle nivåer fra nasjonalt eller interregionalt til lokalt på det enkelte sykehus. Her finner du en oversikt over de største prosjektene som er i gang.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Kapabilitetsmodell|AR:Kapabilitetsmodell for virksomheter som yter helsehjelp]

For å gi støtte til strategisk planlegging, program- og porteføljestyring har helseregionene gått sammen om å utarbeide en felles kapabilitetsmodell.

Kapabilitetsmodellen viser kapabiliteter/evner en aktør som yter helsehjelp bør inneha for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål.


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Sentrale føringer innen e-helse|Stortingsmeldinger og andre føringer]

Her finner du en oversikt over sentrale stortingsmeldinger, strategier og andre offentlige skriv som setter retningen for arbeidet vårt innenfor e-helse. Det er også lenker til informasjon om felles, generelle føringer for offentlig sektor.
Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Retningslinjer for bruk av kliniske IKT-systemer|EPJ-rutiner]

Det blir her delt ulike rutinebeskrivelser. Dette for å redusere duplikat arbeid, øke kvalitet og standardisering.


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Fellestjenester]

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.

Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Klinisk informasjonsmodellering|KLIM:Kilden - om klinisk Klinisk informasjonsmodellering]

Hvordan skal vi klare å utveksle helseinformasjon mellom alle systemene som finnes? Vi er allerede godt i gang med å etablere felles kliniske informasjonsmodeller for å imøtekomme denne utfordringen.Har du mye duplikat funksjonalitet i EPJ-løsningene dine, og velger forskjellige prosjekter forskjellige løsninger på samme problemstillinger? Da bør du kanskje ta i bruk HL7 sin funksjonalitetsmodell for EPJ som gir deg mulighet til å få oversikt på en enhetlig og konsistent måte
Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Oversikt over funksjonalitet i EPJ-systemene|AR:Funksjonalitetsmodell]
Fellestjenester]

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.Info
titleHvor er den gamle forsiden?

Kilden er nå utvidet med et nytt område med felles informasjon for alle som er interessert i e-helse i spesialisthelsetjenesten. Det er denne siden du ser på nå. Hvis du leter etter den gamle forsiden om virksomhetsarkitektur, så finner du den her eller du kan bruke hurtiglenke oppe i side-stolpen til venstre.