Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dette er en utgått side som ikke blir vedlikeholdt og er midlertidig tilgjengelig.

Oppdatert side for virksomhetsarkitektur finnes via lenken Virksomhetsarktektur i spesialisthelsetjenesten

Banner

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Hva er virksomhetsarkitektur]

Stadig flere virksomheter ansetter arkitekter som bidrar i prosjekter, programmer og med IT- og organisasjonsutvikling. Men hva gjør egentlig en arkitekt?Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Arkitekturprinsipper|Prinsipper]

Arkitekturprinsippene er kortfattede og konsise regler som skal bidra til at spesialisthelsetjenesten utvikles i tråd med rammene gitt av spesialisthelsetjenestens visjoner og mål, lover og forskrifter samt teknologiske muligheter.

Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Referansemodeller]

Det er utarbeidet referansemodeller som anbefales benyttet i spesialisthelsetjenesten. Foreløpig har vi kapabilitetsmodell, applikasjonsmodell, funkasjonalitetsmodell funksjonalitetsmodell for EPJ og informasjonsmodell.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Sjekklister for arkitektur]

Det er utarbeidet noen sjekklister for arkitektur som kan benyttes i forskjellige faser av prosjektene.

Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Tiltak|Tiltak om arkitektur for spesialisthelsetjenesten]

Her ser du en oversikt over tiltak utarbeidet i Nasjonal IKT som er spesielt relevante for deg som jobber med arkitektur.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Fagnettverk]

Nasjonal IKT Fagforum arkitektur har etablert fagnettverk for å legge bedre til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor mandatet til forumet.