Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Modified

Intensjon

Rolle- og ansvarsbeskrivelsene på dette området skal legge tilrette for at helsesektoren kan anvende roller på enhetlig og effektivt vis, slik at gjenbruk er enkelt og misforståelser på tvers av fagfelt unngås.

Dersom du savner en rolle- eller ansvarsbeskrivelse på Kilden, kan du sende et ønske til Kildens redaksjon med begrunnelse. Legg gjerne med et forslag til definisjon. 

Se også DIFIs sider om roller.


 Roller-prosjektmodell

Excerpt

Page properties report
firstcolumnRolle
headingsAnsvar, Utdypende
pageSize50
sortByTitle
cqllabel = "rolle-prosjekt" and space = currentSpace()