Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Innholdet på Kilden blir produsert av deltagere i Nasjonal IKT sine fagforumer, samt IT- og helsepersonell fra helseregionene.

Innholdet forvaltes helhetlig av en Kildens redaksjon, som består av lederne for fagforumene. For status - se tabell.

OmrådeRedaksjonsrådets siste innholdsgjennomgang
Arkitektur24.06.2019
Prosjektpraksis - spesialisthelsetjenesten24.06.2019
Prosjektmodell - Nasjonal IKT24.06.2019
Føringer og strategier24.06.2019
Rutiner og prosesser i spesialisthelsetjenesten24.06.2019
Fellestjenester, registre og systemforvaltning24.06.2019
Roller og ansvar24.06.2019
Begreper24.06.2019

...