Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

                                                                                                                                                                                       

Forslag til innholdsendringer kan sendes Kildens redaksjon. 

 (Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Dette området inneholder metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.  Innholdet er jobbet frem i samarbeid med helseregionene i regi av Nasjonal IKT.

PROSJ illustrerer hvordan innholdet i "Prosjektpraksis i spesialisthelsetjenesten" kan anvendes i prosjekt-/program-/porteføljestyring.                                                               

draw.io Diagram
bordertrue
viewerToolbartrue
fitWindowfalse
diagramNameProsjektmodell - knapp
simpleViewerfalse
diagramWidth351
revision1


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Tverrgående tema|https://kilden.sykehusene.no/x/5gA3B]

Spesialisthelsetjenestens beskrivelser av tverrgående tema som gevinstrealisering og risikohåndtering.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Maler og eksempler|https://kilden.sykehusene.no/x/ygA3B]

Dokumentmaler og dokumenteksempler for å gjennomføring av IKT prosjekter i spesialisthelsetjenestenPanel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Veiledere|https://kilden.sykehusene.no/x/iwQ3B]

Veiledere for spesialisthelsetjenesten, inkludert tidligfaseveileder for gjennomføring av IKT prosjekter i spesialisthelsetjenesten.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Roller og ansvar|https://kilden.sykehusene.no/x/xgA3B]

Rolle- og ansvarsbeskrivelser i spesialisthelsetjenesten. Definisjonene skal legge tilrette for at roller og ansvar defineres og anvendes på enhetlig vis i spesialisthelsetjenesten, slik at gjenbruk er enkelt, ulikheter poengteres og misforståelser på tvers av miljøer unngås.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Begreper|https://kilden.sykehusene.no/x/yAA3B]

Begrepsdefinisjoner i spesialisthelsetjenesten. Definisjonene skal legge tilrette for at begreper defineres og anvendes på enhetlig vis i spesialisthelsetjenesten, slik at gjenbruk er enkelt, ulikheter poengteres og misforståelser på tvers av miljøer og fagfelt unngås.