Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

                                                                                                                                                                                                                                                    (Foto: Haukeland universitetssjukehus)

Her finner du lenker til felles prosedyrebibliotek, metodebøker og en del prosessbeskrivelser for klinisk arbeid, samt lenker til EPJ-rutiner og flere anbefalinger for bruk av kliniske system. Les gjerne om implementering av eksisterende systemforvaltning her og informasjon om en del felles tjenester her. Det er ønskelig å dele erfaringer fra flere foretak, og redaksjonen for Kilden tar gjerne i mot eksempel fra sektoren som kan deles her. Send forslag (også om andre innholdsendringer) til Kildens redaksjon. 


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Kliniske arbeidsprosesser, prosedyrer og retningslinjer|https://kilden.sykehusene.no/x/jIFaB]

Spesialisthelsetjenestens beskrivelser av kliniske arbeidsprosesser, prosedyrer og retningslinjerPanel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Bruk av klinisk IKT|https://kilden.sykehusene.no/x/YoFaB]

Her finner du spesialisthelsetjenestens rutiner, føringer og opplæringsinformasjon for brukere av kliniske systemer -samt noen føringer for planlegging av nye funksjoner i EPJ.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Monitorering av pakkeforløp|https://kilden.sykehusene.no/x/fYFaB]

Helse Midt-Norge og Helse Vest deler her forslag til metode for monitorering av pakkeforløp for ulike pasientgrupper. Sidene inneholder informasjon om hvordan en kan sette opp muligheter for å se status og flaskehalser i bestemte pasientforløp.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Regelbasert beslutningsstøtte for bruk inn i e-helseløsninger|https://kilden.sykehusene.no/x/gYFaB]

Beskrivelse av beslutningsstøtte og anbefalinger for å ta i bruk regelbasert beslutningsstøtte i e-helseløsninger


Direktelenker til undersider

Children Display
depth2


Se oversikt over de viktigste kliniske systemene ved sykehusene her.