Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Foto: privat  Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Fellestjenester og registre]

Her finner du oversikt, korte forklaringer og lenker til en del felles tjenester og noen registre.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Systemforvaltning]

Se lister over de Se oversikt med de største kliniske system i spesialisthelsetjenesten, grupperinger av system, forvaltningspraksis og pågående arbeid med myndighetspålagte endringer.


Direktelenker til undersider

Children Display
depth2