Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Jobber du med prosjektledelse, program, porteføljestyring - se her:

Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Felles prosjektpraksis|FPP:Kilden: Felles prosjektpraksis]

Dette området inneholder metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i spesialisthelsetjenesten. 


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Prosjektmodell for Nasjonal IKT|PROSJ:Kilden: Prosjektmodell - Nasjonal IKT]

Nasjonal IKTs prosjektmodell er en tilpasning av Prosjektveiviseren (Difi). Den viser metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i Nasjonal IKTs prosjektportefølje.


Hvordan er løsningene bygd opp i SHT - trykk her: 

Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Rammebetingelser og føringer|https://kilden.sykehusene.no/x/0AE3B]

Her finner du rammebetingelser og føringer for arbeid med e-helse i spesialisthelsetjenesten. Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Arkitektur|ARKI:Kilden: Arkitektur i spesialisthelsetjenesten]

Arkitektur i spesialisthelsetjenesten beskriver hvordan virksomhetens organisering, styring, tjenester, arbeidsprosesser, informasjonsgrunnlag, IKT-systemer og teknologi henger sammen.  Området omfatter forretnings-, informasjons-, applikasjons- og teknologiarkitektur. 

Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Rutiner og prosesser i helsetjenesten|RUT:Kilden: Rutiner og prosesser i helsetjenesten]

Her finner du lenker til felles prosedyrebibliotek, metodebøker og en del prosessbeskrivelser for klinisk arbeid, samt lenker til EPJ-rutiner og flere anbefalinger for bruk av kliniske system.Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Fellestjenester, registre og systemforvaltning|FEL:Kilden: Fellestjenester, registre og systemforvaltning]

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Roller og ansvar|ROA:Kilden: Roller og ansvar]

Her finner du sentrale rolle- og ansvarsdefinisjoner for gjennomføringen av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.


Panel
borderColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#ebf3fa
title[Begreper|BEGREP:Kilden: Begreper]

Her finner du sentrale begrepsdefinisjoner for gjennomføringen av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.Info
titleHvor er den gamle forsiden?

Kilden er nå utvidet med et nytt område med felles informasjon for alle som er interessert i e-helse i spesialisthelsetjenesten. Det er denne siden du ser på nå. Hvis du leter etter den gamle forsiden om virksomhetsarkitektur, så finner du den her eller du kan bruke hurtiglenke oppe i side-stolpen til venstre.