Skip to end of metadata
Go to start of metadata
NavnSjekkliste til ITIL Change Management prosessen for verifikasjon mot førende arkitektur
BeskrivelseEn sjekkliste for å sjekke at valgt arkitektur er i henhold til ITIL Change Management prosessen.
Fase

Forvaltning

Hvis du ønsker en sjekkliste i Word-format, så må du gå inn på siden til den aktuelle sjekklistenog  velge "Export to Word.." i menyen som dukker opp når du trykker på de tre prikker øverst til høyre. 

Innledning

Sjekklisten er primært utarbeidet for avsjekk mot nasjonal arkitektur for spesialisthelsetjenesten og har referanser til strategidokumentet  Tiltak 12: "Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten".

Sjekkliste

Informasjon om prosjektet

NavnBeskrivelse 
Prosjekt  Fyll ut her
Type prosjekt 

Fase prosjektet er i

 
Berørte arkitekturdomener 
Oppdragsgiver  
Eier 
Prosjektleder  
Kontaktperson og kontaktdetaljer 
Start 
Slutt  
Kort prosjektbeskrivelse 

Sjekkliste

Spørsmål/kravJa/nei/delvis

Svar/referanse til sted der spørsmålet er besvart

Er Request For Change (RFC) tilstrekkelig beskrevet? Sjekkliste for RFC kan benyttes

Her fyller du ut ja, nei eller delvis Her besvares spørsmålet eller kravet som er stilt i den første kolonnen på denne raden.

Er det foreslått større endringer til IKT-tjenesten som medfører endring i design og/eller arkitektur? Dersom svaret er ja på dette spørsmål, fortsett sjekklisten.

  

Er det foretatt en oppdatering av dokumentasjon som for eksempel arkitekturdokument, systemdokumentasjon, driftsdokumentasjon og kravspesifikasjon?

  

Når endringen er tilstrekkelig dokumentert anbefales det en avsjekk mot førende arkitektur. Det anbefales å gjennomgå følgende sjekklister (tilsvarende som for prosjekter):
Sjekkliste for arkitekturprinsipper
Sjekkliste for bruk av informasjonsmodellen.
Sjekkliste for bruk av teknologi og informasjonssikkerhet.

  
Punktene under er tips til arkitekturpraksis
Sjekklister fra TOGAF for avsjekk om arbeidet man gjør er i henhold til arkitekturen kan også benyttes.  
Sjekklister fra ITIL Change Management kan også benyttes