Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Liste over etablerte veiledere

  File Modified
Microsoft Word Document Søke om ny NKKN-kode - NKKN (temp)_versjon 2.0_ferdig behandlet NKKN-gruppe.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Søke om ny NKKN-kode - NKKN (temp)_versjon 2.0_ferdig behandlet NKKN-gruppe.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Registrering av enkeltutstyr v 1.2, Medusa 6.70.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Registrering av enkeltutstyr v 1.2, Medusa 6.70.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Nasjonal veileder for dokumenter, versjon 1.1 - Medusa 6.70.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Excel Spreadsheet 0 - Status Nasjonale brukerveiledere.xlsx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Registering av utstyr 201704.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Registering av utstyr 201704.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Prosedyre for PMFU risikovurdering i Medusa 201709 rev 2.DOCX Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Prosedyre for PMFU risikovurdering i Medusa 201709 rev 2.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Henvendelse-sak 201702 rev 1.5.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Henvendelse-sak 201702 rev.1.5.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Utdatert - NKKN (temp) 201703.docx Ny versjon er utgitt. Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Utdatert - NKKN (temp) 201703.pdf Ny versjon er utgitt. Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Planlagt vedlikehold 201703.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Planlagt vedlikehold 201703.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Planlagt vedlikehold oppdatere utvalg 201703 rev.1.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Planlagt vedlikehold oppdatere utvalg 201703 rev.1.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Utstyr intervallregistrering 201605.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Utstyr intervallregistrering 201605.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Utstyr kopiere 201605.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Utstyr kopiere 201605.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Arbeidsordre 201702 rev 1.6.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Arbeidsordre 201702 rev 1.6.pdf Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
Microsoft Word Document Fravalgsskjema 201703 rev.1.docx Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg
PDF File Fravalgsskjema 201703 rev.1.pdf MTA; St.Olav Dec 11, 2020 by Lill Marita Berg

Kommentarer kan sendes til lill.marita.berg@helgelandssykehuset.no