Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

NASJONAL FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV MEDISINSK TEKNISK UTSTYR OG BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Verktøyet Medusa er anskaffet som nasjonalt verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av MTU og BHM. Forvaltningsrådet for Medusa vil på dette området dele nyttig informasjon, dokumentasjon og nyheter.

Vi håper det er positivt å kunne formidle dokumentasjon og nyheter som vil komme i økende tempo fremover når beslutninger tas. Foreløpig dreier det seg om informasjon etterlyst fra de som enda ikke har startet overgangen til Medusa.NYHETER

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.
  • No labels