Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

NASJONAL FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV MEDISINSK TEKNISK UTSTYR OG BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Verktøyet Medusa er anskaffet som nasjonalt verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av MTU og BHM. For å oppnå felles forvaltning og for å kunne hente ut de ønskede gevinstene med anskaffelsen, er det etablert et nasjonalt forvaltningsrådet for Medusa. På dette området vil Forvaltningsrådet dele nyttig informasjon, dokumentasjon og nyheter.NYHETER

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.


Olavsgaard seminar for behandlingshjelpemidler 8-9. november

Følg med på https://behandlingshjelpemidler.no for mer informasjon.BRUK AV MEDUSA SUPPORTSISTE AKTIVITETER


  • No labels