Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonFormålet med beslutningspunkt BP6 er å evaluere gevinstrealiseringsplanen og beslutte ytterligere tiltak for videre gevinstrealisering.
Kommentar
ReferanserProsjektveiviserens utdyping
Relaterte begreper