Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonFormålet med beslutningspunktet BP1 er å beslutte om et behov, et problem eller en idé til et mulig prosjekt skal utredes nærmere i en konseptfase.
Kommentar
ReferanserProsjektveiviserens utdyping
Relaterte begreper