Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEn oversikt over hvilke aktiviteter som skal/må gjennomføres for å nå ulike mål
Kommentar
Referanser
Relaterte begreper