Skip to end of metadata
Go to start of metadata


AnsvarLeder for porteføljestyret for IKT-prosjekter i Nasjonal IKT HF skal styre virksomhetens portefølje av interregionale IKT-prosjekter
Utdypende

Nasjonal IKT HFs portefølje av interregionale IKT-prosjekter er en delmengde av prosjektene på denne oversikten.

Mer informasjon her

Referanser-