Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonResultatmål beskriver hvilke konkrete mål/resultater som skal oppnås i løpet av prosjektet
KommentarResultatmål beskriver prosjektets sluttleveranser. Resultatmål må være konkrete og etterprøvbare. Resultatmål skal være utledet av effektmålene. 
Referanser

Finansdepartementet: Veileder nr. 2 -Felles begrepsapparat KS2
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder_nr2_felles_begrepsapparat_KS2.pdf

SNL - Store norske leksikon - "mål – prosjektledelse"
https://snl.no/m%C3%A5l_-_prosjektledelse

Relaterte sider på Kilden