Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonMålbare indikatorer for de ulike gevinstene som gjør det mulig å si noe om i hvilken grad gevinstene er blitt realisert.
Kommentar
Referanser

DFØ - Veileder i gevinstrealisering
https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/planlegge-gevinstrealiseringen#Hva-kan-en-gevinstrealiseringsplan-inneholde:6624:25
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte sider på Kilden