Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonProsessen å gjennomføre gevinstrealiseringen gjennom å etablere eierskap til gevinstene, ha jevnlig kontakt med de gevinstansvarlige og andre viktige interessenter og å sørge for å gjennomføre tiltakene i gevinstrealiseringsplanen.
Kommentar
Referanser

DFØ - Veileder i gevinstrealisering
https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/gjennomføre-gevinstrealisering
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte sider på Kilden