Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonProsessen å oppdatere gevinstrealiseringsplanen ved hver faseavslutning, slik at den kontinuerlig reflekterer enderinger og beslutninger som gjøres underveis i prosjektet.
Kommentar
Referanser

Difi - Prosjektveilederen
https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/oppdatert-gevinstrealiseringsplan
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte sider på Kilden