Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definisjon1. Dokumentere oppnådde gevinster i prosjektperioden i sluttrapporten.
2. Overlevere oppdatert gevinstrealiseringsplan.
3. Overføre ansvaret for å følge oppp gevinstrealisering fra prosjekt til linje.
Kommentar
ReferanserDifi - Prosjektveiviseren
https://www.prosjektveiviseren.no/avslutningsfasen/gevinstrealisering-i-avslutingsfasen
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.
Relaterte sider på Kilden