Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEn prosjektbegrunnelse er begrunnelsen for at det er hensiktsmessig/riktig å gjennomføre et prosjekt som involverer kostnader, gevinster, usikkerhet og tid. 
KommentarFormålet med prosjektbegrunnelsen er å skape en omforent forståelse av prosjektets berettigelse og forventning til prosjektets betydning for virksomheten. Dette er en del av beslutningsunderlaget for om prosjektet skal gjennomføres eller videreføres.

Gyldigheten av begrunnelsen blir vurdert kontinuerlig over prosjektets levetid og oppdateres etter behov ved hver faseovergang.
ReferanserDifi - prosjektveiviseren
https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/prosjektbegrunnelse
https://www.prosjektveiviseren.no/etablere-prosjektbegrunnelse
Relaterte sider på Kilden