Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definisjon


Temaet interessenthåndtering dreier seg om hvordan prosjektet kan støtte prosjektets interessenter til å medvirke best mulig til at prosjektet lykkes; det vil si at interessentene kan påvirke prosjektmålet, kan bidra til en optimal gjennomføring og kan bidra til at prosjektets gevinster blir realisert.
Prosessen interessenthåndtering skal sikre gjenbruk av god praksis for planlegging, organisering og gjennomføring av tiltak. Målet er situasjonstilpasset, effektiv interessenthåndtering.
Kommentar
Referanser
Relaterte sider på Kilden