Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definisjon
Prosessen leveranseoppfølging skal avspeile god praksis for planlegging, organisering og gjennomføring av leveranseoppfølging i IKT-prosjekter i spesialisthelsetjenesten. Målet er situasjonstilpasset, effektiv leveranseoppfølging, der anskaffende enhet følger opp prosjektets leverandører i tilstrekkelig grad.

Omfanget av oppfølgingen skal tilpasses de konsekvensene en forsinket eller mangelfull leveranse ville ha forårsaket. Oppfølgingsmetoden skal/bør kontraktsfestes. Leveranseoppfølgingen skal fokusere på forhold som påvirker leveringstid, ytelse og (levetids-)kostnader.

Kommentar
Referanser
Relaterte sider på Kilden