Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definisjon

Ressurshåndtering er prosessen der man planlegger, organiserer, gjennomfører ressurstildelinger og -justeringer. Prosessen kan også ta hensyn til følgeeffekter av at der er avvik mellom ressursbehov og ressurstilgang i prosjektene. I noen tilfeller kan bevisst omplassering av ressurser innenfor en portefølje gjøre at summen av fordelene blir større enn summen av ulempene. Dette er mulig fordi en endring i ressurstilgang (arbeidskraft, utstyr, materialer, tjenester og bevilgninger) påvirker resultatene fra ulike prosjekter i ulik grad.

KommentarManglende fokus på ressursstyring fører til økt risiko for avvik på viktige prosjektmål.

Referanser
Relaterte sider på Kilden