Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definisjon
Økonomihåndtering i Nasjonal IKTs prosjekter handler om å sørge for at budsjettbehovet er definert, at prosjektets finansiering er avklart, at faktisk forbruk blir fulgt opp, og at prognose for gjenstående arbeid oppdateres løpende. Avvik skal fanges opp og tiltak for å håndtere avvik skal legges frem for prosjektstyret.
Kommentar
Referanser
Relaterte sider på Kilden