Skip to end of metadata
Go to start of metadata

   (Foto: Haukeland universitetssjukehus)

Her finner du informasjon om viktige rammer for arbeid med e-helse i spesialisthelsetjenesten, hvordan helsetjenesten er organisert og anbefalinger som er utarbeidet av interregionale fagforum. Forslag til innholdsendringer kan sendes Kildens redaksjon. 

Les mer om hvordan spesialisthelsetjenesten er organisert her.

Oversikt og lenker til en del stortingsmeldinger, strategier og viktige føringer for arbeid med e-helse.

Her kan du se oversikt over en del relevante utredninger vedrørende e-helse i spesialisthelsetjenesten.

Noen utvalgte anbefalinger fra fagforum er listet her.

  • No labels