Skip to end of metadata
Go to start of metadata

                                                                                                                                  (Foto: Haukeland universitetssjukehus)

Her finner du lenker til EPJ-rutiner som noen regioner og sykehus har publisert, anbefaling for hvordan kvalitetsdata bør føres i en strukturert journal og blant annet eksempel fra arbeid med kurve ved Sykehuset Østfold.


Her finner du en oversikt over viktigste kliniske system i spesialisthelsetjenesten, lenke til felles informasjonsmodeller, ulike strategier og føringer for videre utviklingsarbeid.


  • No labels

1 Comment

  1. Linken "Kliniske informasjonsmodeller" (Arketyper (klinisk informasjonsmodellering2)) på denne siden fører til en side som krever innlogging. Ville det ikke vært mer hensiktsmessig om den ledet til KLIM?