Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pasientbehandling må alltid dokumenteres i journalsystem, og ofte registreres i kvalitetsregister i tillegg. Data til kvalitetsregister bør i stedet høstes fra EPJ. Dette er en av føringene i rapport fra Nasjonal IKT (tiltak 48). Fagforum for klinisk IKT består av klinikere fra alle de fire helseregionene, og vil arbeide videre med konseptet.  Flere aktører samarbeider for å teste dette ut. Hør mer om arbeidet med Ryggkirurgiregisteret og Smerteregisteret i videoene nedenfor.

Ryggkirurgiregisteret

Smerteregisteret


Register brukes til å evaluere og forbedre ulike behandlingstiltak. Et medisinsk kvalitetsregister samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Les mer her.

Pasientrapporterte data kan registreres elektronisk ved hjelp av ePROM.

Strukturering av data i journal gjøres ved kliniske informasjonsmodeller (arketyper). Nasjonal IKT samordner og ønsker dine innspill til felles informasjonsmodeller!

 

For ytterligere informasjon om prosesstøttende EPJ se gjerne


  • No labels