Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Akutt abdomen", eksempel på standardisert pasientforløp fra Haukeland Universitetssykehus.


Denne metodikken benyttes i Helse Vest for arbeid med standardiserte pasientforløp.

St. Olavs hospital har arbeidet med pasientforløp lenge. Her finnes både en oversikt over godkjente forløp, og beskrivelse av metodikken de har brukt.

  • No labels