Skip to end of metadata
Go to start of metadata


eSP (elektroniske standardiserte pasientforløp) samler data fra det pasientadministrative systemet hver natt - i Helse Midt fra PAS og i Helse Vest fra det daglige NPR-uttrekket. Informasjon om blant annet ventetid, diagnose og behandling hentes ut og presenteres på en brukervennlig, enkel og intuitiv måte. Det er utviklet av Helse Midt-Norge, men Helse Vest IKT har også nå en installasjon av applikasjonen, som brukes av Helse Bergen. Her har vi forsøkt å samle litt nyttig informasjon om systemet, for andre foretak som vurderer å sette det i drift. For alle de statlige helseforetaket vil det være gratis å ta eSP i bruk, men det krever noe lokal tilpasning. 


Noen skjermbilder som viser hvordan eSP fungerer.

En overordnet fremgangsmåte for å legge til rette for og installere eSP i et nytt foretak.


Vi har samlet noen referanser til andre omtaler av eSP, bl.a. i media.

eSP støtter tilgangskontroll, helt ned på pasientnivå. Her er litt mer informasjon om de forskjellige rollene man kan ha.

  • No labels