Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En del dokumenter vedrørende elektronisk kurve (MetaVision), datert mai 2019.


  File Modified
PDF File D29714 Superbruker elektronisk kurve.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D30125 Brukerveiledning noed-PC ved nedetid elektronisk kurve MetaVision.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32207 Elektronisk kurveadministrative rutiner - kansellering av innleggelse.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32255 Elektronisk kurve - noedrutine.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32742 Elektronisk kurveregistrering - bekrefte hoestede verdier.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32781 Elektronisk kurveadministrative rutiner - kansellering av innleggelse.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32794 Elektronisk kurveforordning - dose bestemmes senere.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32796 Elektronisk kurveforordning - hurtigguide.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32797 Elektronisk kurveforordning - sykepleier.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32865 Elektronisk kurveklargjoering og administrasjon - premedikasjon.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32877 Elektronisk kurveklargjoering og administering - stoppe infusjoner igangsatt fra hurtigknapp.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D32879 Elektronisk kurveadministrative rutiner - polikliniske pasienter gjoeres til inneliggende.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D33894 Elektronisk kurveklargjoering og administrering - smertepumpe.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D33898 Elektronisk kurveforordning - parenteral ernaering.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D33900 Elektronisk kurveregistrering - HLR-minus.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D33943 Pasientjournal - dokumentasjon i DIPS elektronisk kurve og elektronisk tavle Hva skal dokumenteres hvor.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D33981 Elektronisk kurveklargjoering og administrering - naar pasienten administrerer medikamenter selv.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D34250 Elektronisk kurveadministrative rutiner - opprettelse av kurve foer planlagt innleggelsedagkirurgi.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D35387 Elektronisk kurveadministrative rutiner - dobbeltinnleggelser.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D39101 Elektronisk kurveregistering - EKG.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D39470 Elektronisk kurve - skrive ut rapport.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D39726 Elektronisk kurve - antibiotikaskjema og bruk.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D39732 Kliniske IKT systemer - dokumentasjon i systemer med overlappende funksjonalitet.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D39861 Rutiner ved planlagt nedetid for Elektronisk kurve - MetaVision.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D39886 Elektronisk kurveregistrering - Opprettelse av oppgaver.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D39987 Elektronisk kurve - hvordan aktivereoppdatere tilgang.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D41661 MetaVision - opplaering av legene_1.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D41661 MetaVision - opplaering av legene.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D42764 Elektronisk kurveklargjoering og administrering - permisjonsmedisiner.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas
PDF File D43152 Elektronisk kurve - Kursoversikt.pdf May 27, 2019 by Kristin Øveraas

  • No labels