Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Formålet med å kommunisere "god praksis" er å gi økt læring og kompetansedeling mellom helseregionene. 

God praksis for løsningsarkitektur og bruk av klinisk IKT er er formulert og begrunnet av domeneeksperter fra helseregionene i felles fagforum. 
  • No labels