Blog

Inbjudan till användarmöte på vilket vi presenterar version 6.91 av Medusa. På mötet går vi igenom den nya versionen för att ge Er möjlighet av att ta del av nyheter och förändringar samt ställa frågor. 


Registrera dig på något av följande tillfällen på länken nedan: 23/1 kl 9.00, 28/1 kl 9.00 eller
1/2 kl 13.00. Varje möte är planerat till ca 1 tim.

OBS. Dessa tillfällen är på svenska, ytterligare tillfällen med engelska som språk kommer i separat inbjudan.


https://register.gotowebinar.com/rt/7565590373292156674

I arbeidsmøte for Arbeidsprosesser og veiledere 28.11.2017 ble tre nye flytskjemaer godkjent. Disse er nå publisert under dokumentasjon > flytskjema.I arbeidsmøte for Arbeidsprosesser og veiledere 28.11.2018 ble tre nye flytskjemaer godkjent. Dette er siste møtet i en serie av arbeidsmøter. Tidligere godkjente prosesser og veiledere finner du under dokumentasjon.

De siste godkjente skjemaene er:

  • Ekstern service av utstyr
  • Bestilling av service fra ekstern kunde
  • Utlevering av forbruksmateriell og utstyr

Disse er nå publisert under dokumentasjon > flytskjema.Det holdes innlegg om Medusa på Olavsgaard-seminaret 8.-9. november. Påmelding og program finner du her.

Medusa vil være tema på Olavsgaard-seminaret 8. november mellom kl 13-15. Fra Systemeierstyret vil Per Arne Jørgensen holde innlegg, fra brukermiljøet vil Kristin Næss Risto holde innlegg og fra Leverandøren vil Christer Jabobsson holde innlegg. Se mer informasjon på behandlingshjelpemidler.no.

I møte 16.2.2017 behandlet Forvaltningsrådet bruk av koder for "Finansiell status" og "Inaktivere utstyr". Kodene som skal benyttes i disse feltene finnes i dokumentet "Koder Finansiell status og Inaktivere utstyr 201704" under Dokumentasjon > Oppsett av Medusa.Forvaltningsrådet behandlet 16.2.2017 koder for Finansiell status og Inaktivert utstyr. Hovedkonklusjoner fra møtet og videre oppfølgning var:

  • Finansiell status benyttes for å angi hvordan et utstyr er anskaffet/finansiert ved mottak
  • Inaktivere utstyr benyttes for å angi årsak til inaktivering

Verdien "Leaset" under Finansiell status utgår (Inngår i "Leid/Leaset"). Verdien "Undanställd" under Inaktivere utstyr utgår (Inngår i "Satt på lager"). Det må avklares med OUS BHM om det er behov for verdien "Resirkulert" under "Inaktivere utstyr". Verdien "Savnet" under "Inaktivere utstyr" er ikke en reell inaktivering, og utstyr er bare merket for oppfølgning. Det er ulike rutiner for når et utstyr ansees som tapt. Det ønskes funksjonalitet på lik linje med "Kassere" for å merke et utstyr som savnet. Dette er meldt som et behov til Softpro. Verdien vil eksistere inntil den erstattes av annen funksjonalitet.

I møte 26.4.2017 ble kodene oppdatert i Fellesregister for Medusa med bakgrunn i beslutningen. Softpro hadde da allerede avviklet koden "Undanställd". Ingen andre koder er fjernet, men koder som ikke skal benyttes er merket spesielt. Det er opprettet egne saker i Medusa Support for kodene "Resirkulert" og "Savnet" under Inaktivert utstyr. Kodene er publisert til lokale installasjoner fra Fellesregister.

Målsettingen er at felles koder skal benyttes så langt det er mulig. Hvert Helseforetak kan ha tatt i bruk lokale koder for Finansiell status og Inaktivere utstyr, og overgang til bruk av koder fra Fellesregister må gjøres lokalt. Endring fra lokale koder til felles koder skal kunne gjøres gjennom masseendring lokalt, og det er demonstrert av Softpro hvordan man kan gå frem. Når bruk av koden "Ikke bruk – Leaset (Bruk Leie/Leasing)" er avviklet må Softpro fjerne denne i Fellesregisteret. Når eventuell bruk av lokale koder er avviklet, kan disse fjernes lokalt. Eventuelle behov fra andre helseforetak må meldes til Forvaltningsrådet.

Rutine for bruk av Medusa Support er oppdatert.Forvaltningsrådet har etablert kjøreregler for bruk av Support, og flytskjema for saker i Support. Sakskategori og -status er satt opp i Support ihht til beskrivelsene. Under er det bilde av henvendelsestreet i Medusa Support som viser kategorier og statuser som er i bruk, samt antall saker som er registrert for øyeblikket.

Kjøreregler og flytskjema finner du tilgjengelig på forsiden til Medusa forvaltning eller under rutiner.


Softpro inviterer til brukermøte på Gardermoen 23. mai.

Softpro ønsker velkommen til brukermøte på Gardermoen 23. mai. På brukermøtet blir det mulighet for innblikk i de siste nyhetene om Medusa, fordypning i ulike temaer og å møte andre brukere av Medusa i Norge.

Det er begrenset med plasser, så vær raskt ute med påmelding. Frist for påmelding er 12. mai.

Brukermøtet arrangeres på Radisson BLU på Gardermoen kl 9-16, 23. mai. Deltageravgift for påmeldte er kr 500,- som blant annet dekker lunsj og annen bevertning.


Medusa forvaltning tar plass på kilden.sykehusene.no.

Systemeierstyret for Medusa besluttet i Systemeiermøte 14. juni å benytte kilden. Forvaltningsrådet for Medusa tar derfor kilden i bruk som hjemmeside.

Nasjonal IKT har opprettet kilden for deling av dokumentasjon og nyttig informasjon i spesialisthelsetjenesten. Dette er også et nyttig verktøy til bruk i interregionale tjenester i spesialisthelsetjenesten, og dette er litt av bakgrunnen for at kilden er valgt som løsning for Medusa forvaltning.

Tidligere informasjon publisert på www.medisinskteknologiskforening.no er kopiert til "kilden". Det er lenket til kilden fra både medisinskteknologiskforening.no og behandlingshjelpemidler.no.

(Oppdatert 15. juni)