(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Medusa er et felles nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. Systemet Medusa er levert av SoftPro Medical Solutions.Arbeidsprosesser utarbeidet i Arbeidsgruppe for arbeidsprosesser og veiledere.Veiledere utarbeidet i arbeidsgruppe for arbeidsprosesser og veiledere.
Her finner du ulike rutiner vedtatt i Forvaltningsrådet.Her finnes informasjon om oppsett av Medusa som er behandlet i Forvaltningsrådet.