NASJONAL FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV MEDISINSK TEKNISK UTSTYR OG BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Verktøyet Medusa er anskaffet som nasjonalt verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av MTU og BHM. For å oppnå felles forvaltning og for å kunne hente ut de ønskede gevinstene med anskaffelsen, er det etablert et nasjonalt forvaltningsrådet for Medusa. På dette området vil Forvaltningsrådet dele nyttig informasjon, dokumentasjon og nyheter.NYHETER


Olavsgaard seminar for behandlingshjelpemidler 8-9. november

Følg med på https://behandlingshjelpemidler.no for mer informasjon.BRUK AV MEDUSA SUPPORTSISTE AKTIVITETER