Dette er en utgått side som ikke blir vedlikeholdt og er midlertidig tilgjengelig.

Oppdatert side for virksomhetsarkitektur finnes via lenken Virksomhetsarktektur i spesialisthelsetjenesten

Banner

(Foto: Haukeland Universitetssjukehus)


Stadig flere virksomheter ansetter arkitekter som bidrar i prosjekter, programmer og med IT- og organisasjonsutvikling. Men hva gjør egentlig en arkitekt?Arkitekturprinsippene er kortfattede og konsise regler som skal bidra til at spesialisthelsetjenesten utvikles i tråd med rammene gitt av spesialisthelsetjenestens visjoner og mål, lover og forskrifter samt teknologiske muligheter.

Det er utarbeidet referansemodeller som anbefales benyttet i spesialisthelsetjenesten. Foreløpig har vi kapabilitetsmodell, applikasjonsmodell, funksjonalitetsmodell for EPJ og informasjonsmodell.Det er utarbeidet noen sjekklister for arkitektur som kan benyttes i forskjellige faser av prosjektene.

Her ser du en oversikt over tiltak utarbeidet i Nasjonal IKT som er spesielt relevante for deg som jobber med arkitektur.Nasjonal IKT Fagforum arkitektur har etablert fagnettverk for å legge bedre til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor mandatet til forumet.